Energie Investeringsaftrek naar 58% in 2016!

Met het aannemen van het belastingplan gaat de Energie Investeringsaftrek van 41,5% naar 58%. Dit betekend een fiscaal voordeel dat stijgt van netto 10% naar 15%.

Hoe dit zijn effect heeft op de verschillende investeringsomschrijvingen is nog onbekend, maar de verwachting is dat de energielijst gehandhaafd zal blijven.

Bent u bedrijfsmatig van plan te gaan investeren in dubbel glas, isolatie, een warmtepomp, led-verlichting of een andere vorm van een energiebesparende maatregel? Neem dan contact met ons op via aanvraag@eiaonline.nl

 

pie-1

Hoger budget en voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) 2016!

In de 4e nota van wijziging Belastingplan bij het Belastingplan 2016, is een verhoging van het percentage de energie-investeringsaftrek (EIA) voor 2016 opgenomen. Voor de EIA geldt op dit moment een aftrekpercentage van 41,5%. In 2016 wordt dit verhoogd naar 58%. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dit een voordeel van maximaal 14,5%.

Het budget van de EIA voor 2016 wordt hiervoor verhoogd met € 60 miljoen tot € 161 miljoen.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Let wel op dat dit nog voornemens betreffen en dat de Energielijst wellicht hiernaar zal worden aangepast om misbruik te voorkomen. Wij verwachten dat er sprake zal gaan zijn van aftoppingen van diverse of alle investeringen.

Nederlandse bedrijven investeren miljarden in energie & milieu

Nederlandse bedrijven investeerden samen voor meer dan € 3,6 miljard in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken. Zij kregen daarvoor ruim € 200 miljoen fiscaal voordeel. Dat blijkt uit cijfers over 2014 die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) onlangs publiceerde.

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarverslagen van de Milieu Investeringsaftrek \ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\VAMIL) en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Investeringen binnen deze regelingen kunnen leiden tot een belastingvoordeel. Het fiscale voordeel is geldig voor innovatieve investeringen die zich zonder die tegemoetkoming niet snel terug verdienen. Op die manier willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met het ministerie van Financiën, een impuls geven aan technologische innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei.

  • De Energiebesparing die met de investeringen via EIA in 2014 kan worden gerealiseerd, is te vergelijken met het jaarlijks energieverbruik van 531.000 huishoudens.
  • Eén Euro belastingvoordeel leidt tot ca € 13 aan energie-investeringen.
  • Eén Euro belastingvoordeel leidt € 24 milieu-investeringen.

MKB profiteert

Het MKB maakt massaal gebruik van de regelingen. In totaal kwamen er voor beide regelingen meer dan 32.750 aanvragen binnen. Bijna 80 procent van de EIA-aanvragen kwam uit het MKB. Bij de MIA\VAMIL was dat meer dan 90 Procent. Ongeveer driekwart van de milieu-investeringen komen vanuit bedrijven met minder dan 10 werknemers. Het Rijk is, naast ruim 40 anderen partijen, nauw betrokken bij de uitvoering van het Nationaal Energieakkoord waarin onder andere afspraken zijn opgenomen over het tempo van energiebesparing en hernieuwbare energie.

EIA: Zonnepanelen en LED systemen populair

In totaal kwamen in 2014 17.745 aanvragen binnen. Met 4.679 aanvragen voor zonnepanelen en 3.238 aanvragen voor LED-verlichtingssystemen waren deze twee categorieën veruit het populairst. De meeste aanvragen kwamen uit de sector landbouw, bosbouw en visserij (25%), gevolgd door de groot- en detailhandel (24%) en de industrie (13%). De totale investering bedroeg € 1.608 miljoen. Het totaal verleende fiscale voordeel in 2014 bedroeg € 124 miljoen.

MIA\Vamil-voorbeeld

In 2014 is 15.012 maal MIA\VAMIL aangevraagd. Daarbij is ruim € 23 miljoen geclaimd voor de melkveestallen en een kleine € 8 miljoen voor uitsluitend elektrisch aangedreven voertuigen. Het totaal aantal aanvragen was voor een totaal investeringsbedrag van € 2.008 miljoen. Het grootste deel van deze gemelde investeringen zijn gedaan in de duurzame bouw (€ 735 miljoen), mobiliteit (€ 561 miljoen) en duurzame voedselproductie (€ 540 miljoen). Croda is een van de bedrijven die fiscaal voordeel kreeg. Dat chemisch bedrijf bouwde een geavanceerde waterzuiveringsinstallatie voor de productie van schoon water uit haar eigen afvalwater. Het totaal verleende fiscale voordeel in 2014 bedroeg € 83 miljoen.

Meer informatie

Neem contact met ons op via aanvraag@EIAONLINE.nl

EIA MIA VAMIL

Fiscaal voordeel? Zet uw investering nu op de Energielijst

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunt u met energiezuinige investeringen fiscaal voordeel behalen. Het gaat uitsluitend om investeringen die op de Energielijst staan. Deze lijst past RVO.nl jaarlijks aan. Heeft u een idee voor de Energielijst? Dien dan snel uw voorstel – uiterlijk eind augustus!

Met de EIA investeert u fiscaal voordelig in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Investeringen op de Energielijst

Alle energiezuinige investeringen waarvoor u de EIA kunt aanvragen, staan op de Energielijst. De lijst bevat zo’n 160 investeringen (bedrijfsmiddelen) op het gebied van de gebouwde omgeving, industrie, transport, duurzame energie en energieadvies.

Lijst actualiseren

De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij en sommige verdwijnen uit de lijst. Een nieuwe Energielijst wordt meestal eind december gepubliceerd. Ook dit jaar wordt de lijst aangepast. U kunt zelf een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. Vóór plaatsing op de lijst beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uw voorstel.

Dien nu uw voorstel in

Uw product op de Energielijst? Tot 31 augustus kunt u uw voorstel indienen.

Energie Investeringsaftrek

Koeling van serverruimtes met subsidie

Volgens onderzoek van de Rijksdienst kunnen serverruimtes veel energiezuiniger gekoeld worden. De energieadviezen en de investeringen die hiervoor nodig zijn kunnen in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek, waarmee een fiscaal voordeel van ongeveer 10% behaald word bovenop de energiebesparingen die worden gerealiseerd. Lees meer in het volgende artikel: Www.channelweb.nl

Heeft u vragen over uw mogelijke voordelen, mail dan met aanvraag@eiaonline.nl

Onafhankelijk informatie over zonnepanelen online

Sinds augustus 2014 is Portaal Zonnepanelen online, een gezamenlijk initiatief van partijen die geen belangen hebben in de sector, zoals Milieu Centraal en Universiteit Utrecht. Het biedt een uitgebreid en onafhankelijk informatieplatform over zonnepanelen voor burgers en bedrijven.

www.RvO.nl

Zonnepanelen installatie op dak header

Led vervangingsproducten en Energie Investeringsaftrek

Led producten hebben de afgelopen jaren een vogelvlucht genomen en zijn en worden steeds beter. Het wordt daarom voor ondernemers in grote gebouwen steeds interessanter om aanschaf van led-balken en andere led-vervangingsproducten te overwegen, omdat er geen ingrijpende wijzigingen plaatsvinden maar er wel sprake is van grote besparing.

Een voorbeeld van een hard aan de weg timmerende leverancier is Breda Lighting. Zij bieden Retrofix® producten aan die in de bestaande armaturen toegepast kunnen worden. Grote showrooms, winkels en kantooromgevingen hebben reeds de investering gedaan en besparen hiermee tot wel 70% op de verlichtingskosten. Dit biedt vertrouwen over de producten, besparing en de leverancier.

Naast de energiebesparing door de led-vervangingsproducten hebben deze ondernemers ook allemaal gebruik gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA zorgt voor een extra aftrek op de winstbelasting en levert hiermee een fiscale subsidie van gemiddeld 8-10% op van de investering.

Wilt u weten wat precies het voordeel voor u is? Of wilt u een aanvraag Energie Investeringsaftek door ons laten verzorgen? Mail dan naar aanvraag@eiaonline.nl

Led vervangingsprojecten Breda Lighting
Diverse (grote) voorbeeldprojecten van Led-vervangingsprojecten van Breda Lighting

Subsidie voor zonnewarmte Nefit

Het dak van uw bedrijf gebruikt u niet, maar u gebruikt wel gas voor verwarming en warm water. Waarom zou u niet zonnecollectorensysteem op uw dak plaatsen en bezuinigen op uw gasrekening?

De Nederlandse overheid stimuleert de aanschaf en installatie van een zonnecollectorsysteem door middel van de Energie Investeringsaftrek.

Een mooi voorbeeld zijn de Nederlandse zonneboilersystemen van Nefit, degelijk, betrouwbaar en overal toepasbaar. Tot 60% van het warme water wordt gratis verwarmd door de zon. De zonneboilersystemen zijn overigens op zowel een plat als een schuin dak toepasbaar.

Nefit zonnecollectorensysteem

Zonneboiler Nefit
Zonneboiler Nefit

Hoe werkt een zonneboiler?

Handige dakscan voor zonnepanelen

Het bedrijf Solar Engineers heeft een innovatieve manier gevonden om te achterhalen of zonnepanelen voor u interessant kan zijn, via de volgende link kan u via inzoomen op uw eigen dak en laten uitrekenen hoeveel stroom uw dak kan opwekken:

Solar Engineers Dakscan

Als u een bedrijf bent en zonnepanelen aanschaft zijn wij als EIAonline meer dan bereidt uw aanvraag Energie Investeringsaftrek te verzorgen.

Mail uw opdrachtbevestiging naar aanvraag@eiaonline.nl

Dakscan Solar Engineers
Bereken met de dakscan hoeveel zonnepanelen op uw dak mogelijk zijn.